โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิจ่ายเงินให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม (กลุ่มรอยต่อ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ / ค่าสมัครเรียน / ค่าเดินทางใน การสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดำเนินกาจ่ายให้กับนักเรียน ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร  

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1015670164
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 12/05/2021 - 16:44
ชื่อ ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด ปาโมกข์วิทยาภูมิ
อีเมล์ 1015670164@pracharath.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก ปาโมกข์วิทยาภูมิ
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พ, 12/05/2021 - 16:55
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 526 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2850.html