วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีท่านรองวัลลภ เอี่ยมมะ ผอ.ประสงค์ กลัดแก้ว ผอ.มงคล บกสกุล เป็นกรรมการในการประเมิน ผู้เข้าร่วมรับการประเมิน 5 ท่าน คือ รองแสงเดือน  เสือวงษ์ รองนพดล  ชาวนาผล  รองเสถียรพงศ์  นพพิทักษ์ รองอภิชาติ  พรหมสวัสดิ์ และรองแก้วตา  ม่วงวิเศษ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1015670170
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 24/08/2021 - 19:09
ชื่อ วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
อีเมล์ 1015670170@pracharath.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศ, 16/07/2021 - 14:45
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1711 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2823.html