วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดกิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

วันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ” 
โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 วัน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความมีระเบียบวินัย ความอดทน รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นตรงตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีครูเข้าร่วมทั้งหมด 70 คน นักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด  806 คน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1015670170
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 24/08/2021 - 19:09
ชื่อ วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
อีเมล์ 1015670170@pracharath.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศ, 16/07/2021 - 14:45
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1711 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2786.html