ค่าย The Genius Program

วันเสาร์ที่ 20 และ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ห้องเรียนพิเศษ The Genius Program จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน The Genius Program โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ตรงตามความสนใจ       และความถนัดของนักเรียนนักเรียนจะได้เรียนรู้คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย วางแผนแนวทางการเข้าศึกษาต่อ เพื่อต่อยอด ไปถึงอาชีพในฝันที่วางไว้ จากรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยโดยตรงและยังเป็นกิจกรรมที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นอีกด้วย

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
autaporn
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 02/08/2021 - 13:54
ชื่อ นางสาวอรรถพร วิหกเหิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อีเมล์ autaporn@apw.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
Tags ค่าย The Genius Program
วันที่ส่งข่าว จ, 01/03/2021 - 16:11
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1112 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2681.html