ประกาศผลสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 และการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท.และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ที่ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวปริญญดา หาญพานิช, นางสาวพิมพ์ญาดา สมัยมาก, นางสาวศุภิศรา เฉลิมอรรถ, นางสาวภูริชญา ภู่ขาว, นางสาวกุลจิรา โตวิจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 และนางสาวดลชนก พรมยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 โดยมีครูศรีสำอาง นิธินพวรรณ และครูมัทนา มีอิสระ เป็นผู้ประสานงาน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
autaporn
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 02/08/2021 - 13:54
ชื่อ นางสาวอรรถพร วิหกเหิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อีเมล์ autaporn@apw.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
Tags ประกาศผลสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วันที่ส่งข่าว อ, 16/02/2021 - 13:46
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 868 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2647.html