มอบทุนการศึกษาที่ได้รับจากเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ.

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาที่ได้รับจากเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้านการศึกษา และปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ทุนละ 1,000 บาท โดยรองรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานในการมอบทุน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
autaporn
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 02/08/2021 - 13:54
ชื่อ นางสาวอรรถพร วิหกเหิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อีเมล์ autaporn@apw.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
Tags มอบทุนการศึกษาที่ได้รับจากเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ.
วันที่ส่งข่าว จ, 25/01/2021 - 15:36
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1013 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2593.html