วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนวิเศษชัยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ฝ่ายบริหาร คณะครู ได้ต้อนรับคณะผู้นิเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ท่านวัลลภ เอี่ยมมะ ท่านสัมฤทธิ์ กอไธสง ท่านสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ท่านมงคลธร บัวประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน. ศึกษานิเทศก์ จตุพร ยาคำบรรจงแก้ว และศึกษานิเทศก์ นภัทร์ สังข์ทอง เพื่อประเมิน นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1015670170
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 24/08/2021 - 19:09
ชื่อ วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
อีเมล์ 1015670170@pracharath.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศ, 16/07/2021 - 14:45
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1887 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2562.html