การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาท่านมงคลธร บัวประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน. ศึกษานิเทศก์ จตุพร ยาคำบรรจงแก้ว และ ศึกษานิเทศก์ นภัทร์ สังข์ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เพื่อประเมิน นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
autaporn
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 02/08/2021 - 13:54
ชื่อ นางสาวอรรถพร วิหกเหิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อีเมล์ autaporn@apw.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
Tags การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ส่งข่าว อ, 15/12/2020 - 11:50
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1230 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2543.html