วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดกิจกรรมวันสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (วันสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน) ครั้งที่ 2/2563 โดยผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อแจ้งนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และเพื่อมอบรางวัลนักเรียนเรียนดี มีจิตอาสา ทำความดี ณ อาคารโดม 72 ปี วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1015670170
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 24/08/2021 - 19:09
ชื่อ วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
อีเมล์ 1015670170@pracharath.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศ, 16/07/2021 - 14:45
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1887 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2539.html