วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อบรมพัฒนาบุคลากรครู

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ได้จัดกิจกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ อบรมพัฒนาบุคลากรครูก่อนเปิดภาคเรียน โดยวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายความรู้คือ ศึกษานิเทศก์ ดร.อิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ห้องโสตทัศนศึกษา

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1015670170
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 24/08/2021 - 19:09
ชื่อ วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
อีเมล์ 1015670170@pracharath.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศ, 16/07/2021 - 14:45
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1887 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2511.html