เสริมสร้างพัฒนาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาวินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความจำเป็นในการบริหารงานและปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา มีวิทยากร ได้แก่ นายดิลก พัฒน์วิชัยโชติ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่องกฎหมายและวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ รองผู้อำนวยการสุกัญญา วรรณโส รองผู้อำนวยการกนิษฐา กสิผล และคณะครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เข้าร่วมรับฟังบรรยาย

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
autaporn
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 02/08/2021 - 13:54
ชื่อ นางสาวอรรถพร วิหกเหิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อีเมล์ autaporn@apw.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
Tags เสริมสร้างพัฒนาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ส่งข่าว อ, 01/12/2020 - 10:26
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1117 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2504.html