ค่ายคนสร้างภาพสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมมีนักเรียนแกนนำด้านโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนที่มีความสนใจด้านการถ่ายภาพการตัดต่อภาพตัดต่อวีดีทัศน์เพื่อนำเสนอผลงานทั้งการนำเสนอผลงานในรายวิชาที่ตนเองได้ศึกษาแล้วยังมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานของโรงเรียนต่อสาธารณชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท เช่น นางวจิรา ชุติกชุษณพงศ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท นายวิฑูรย์  ขุนขำ   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท  นายธีรพงษ์  โลหะวัชร  นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท  นายวรชล  ฟักขาว  ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรศัทน์สีกองทัพ เมื่อวันที่ 14 - 16  พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคารเจ้าสามพระยาชั้น  2

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1018090208
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 24/12/2020 - 12:42
ชื่อ ชัยนาทพิทยาคม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด ชัยนาทพิทยาคม
อีเมล์ 1018090208@pracharat.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท
ข่าวจาก ชัยนาทพิทยาคม
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤ, 24/12/2020 - 12:58
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1124 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2503.html