ค่ายนักเรียนแกนนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2563

งานพฤกษาศาสตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดกิจกรรม ค่ายนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ประยุกต์ความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านการอนุรักษพันธุกรรมพืช เสริมสร้างพัฒนาทักษะที่สาคัญ โดยได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1018090208
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 24/12/2020 - 12:42
ชื่อ ชัยนาทพิทยาคม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด ชัยนาทพิทยาคม
อีเมล์ 1018090208@pracharat.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท
ข่าวจาก ชัยนาทพิทยาคม
Tags งานพฤกษาศาสตร์
วันที่ส่งข่าว จ, 30/11/2020 - 22:14
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1084 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2501.html