วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เข้าร่วมโครงการอบรมพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา ระดับอุดมศึกษา

นางมยุรีย์  แพร่หลายผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา ระดับอุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและประชาชนทั่วไป เป็นกิจกรรมในโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ตามหลักวิถีพุทธ จังหวัดอ่างทอง เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการขับเคลื่อนโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้าน/โรงเรียนรักษาศีล 5" ระหว่างวันที่ 15 - 29 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ 8 วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1015670170
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 24/08/2021 - 19:09
ชื่อ วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
อีเมล์ 1015670170@pracharath.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศ, 16/07/2021 - 14:45
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1711 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2487.html