การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563  มีการจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 และให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ โดยรายการบัญชีที่สำคัญประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องที่ 1.1.1 ถึง 1.1.3 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
wanwanat
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 04/08/2021 - 09:16
ชื่อ วรรณวนัช พวงนัดดา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ aom1237@gmail.com
ประเภทข่าว กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พ, 04/08/2021 - 09:19
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 965 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2441.html