วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับรางวัล Best-Practice ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ สร้างสรรค์ฯ

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับรางวัล Best-Practice ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างสรรค์ปันประสบการณ์การอ่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลายได้รับรางวัลคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านการบริหารจัดการ 

ครูสุมาลี มีสกุล และครูปราณี พ่วงทองคำ ได้รับรางวัลคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best-Practice) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานตามระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 โรงเรียนขนาดกลาง ระดับเหรียญทอง อันดับ 2 โดย ครูฉวีวรรณ เอกสมบัติ (รองกิจการ น.ร.) และครูจินตนา แย้มคงเมือง (หัวหน้างาน)

และได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ทำ Video clip "สร้างสรรค์ปันประสบการณ์การอ่าน" โดย นางสาวภัทราพร ดีมั่น ม.6/1 นางสาวแพรววดี ตุลารักษ์ ม.6/1 นางสาวปุณยวีร์ เรืองศรี ม.6/1 นายสิทธิภัทร แช่มช้อย ม.5/1 นายธเนศ สุขีเกตุ ม.5/1 นายกานต์ดนัย ญาณโกมุท ม.5/1 และนางสาวทิพย์วิมล ดีมี ม.5/1 ครูผู้ฝึกซ้อมคุณครูรำเพย บุตร์ดาเลิศ

ณ อาคารโดม 72 ปี วันที่ 30 กันยายน 2563

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1015670170
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 24/08/2021 - 19:09
ชื่อ วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
อีเมล์ 1015670170@pracharath.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศ, 16/07/2021 - 14:45
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1711 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2371.html