วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับการตรวจเยี่ยมจาก สพฐ.

คณะติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ โดยมี ผอ.ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย เป็นหัวหน้าโครงการ คือ 1.โครงการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.ปลาย ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ AKITA model ที่เน้นสถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง 2.โครงการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้น ม.ต้น โดยใช้การวิจัยก่อรูป ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ณ ห้องดอกแก้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1015670170
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 24/08/2021 - 19:09
ชื่อ วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
อีเมล์ 1015670170@pracharath.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศ, 16/07/2021 - 14:45
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1887 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2361.html