วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามาบริการวิชาการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย โดยจัดกิจกรรมธรรมชาติศึกษาและนิเวศวิทยา เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1015670170
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 24/08/2021 - 19:09
ชื่อ วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
อีเมล์ 1015670170@pracharath.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง
ข่าวจาก วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศ, 16/07/2021 - 14:45
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1887 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2355.html