หันคาราษฎร์ฯ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ได้รับประกาศแต่งตั้งให้เป็น "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562" โดยผ่านการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
1018090219
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 02/10/2020 - 12:37
ชื่อ หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์
อีเมล์ 1018090219@pracharat.ac.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท
ข่าวจาก หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศ, 02/10/2020 - 12:55
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 704 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2303.html