ประกาศประกวดราจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 โครงการ

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ให้กับโรงเรียนในสังกัด  และจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
rungtiwa
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 09/06/2021 - 09:32
ชื่อ รุ่งทิวา รอดภัย
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ aormickey.r@gmail.com
ประเภทข่าว กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อ, 01/09/2020 - 12:16
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 951 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2242.html