วันต่อต้านยาเสพติดโลก

นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพีื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง  ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง  ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  การเดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด  การชุมนุมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดของทุกภาคส่วน การลงนาม MOU การดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  และการประกวด แข่งขัน กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
kamolchanok
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 25/06/2019 - 14:15
ชื่อ กมลชนก ศรีภักดี
ตำแหน่ง นักวิชาการศีกษาชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ tew.kamolchanok@gmail.com
ประเภทข่าว ภาพข่าวกิจกรรมสพม5
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พ, 26/06/2019 - 16:01
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1977 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/1876.html