การจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคกลาง)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดีรวมใจภักดี เทิดไท้องค์รรชัน" ระหว่างวันที่  ๓ - ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ  ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  นั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  ได้จัดส่งลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนในสังกัุดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๔๔๐  คน ซึ่ง นายธวัช  แซ่ฮ่ำ      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  ได้ปล่อยขบวนพร้อมให้โอวาทแก่ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี ที่ไปร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทีมผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละจังหวัดไปเยี่ยมค่ายลูกเสือตลอดการชุมนุมในครั้งนี้

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
kamolchanok
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 25/06/2019 - 14:15
ชื่อ กมลชนก ศรีภักดี
ตำแหน่ง นักวิชาการศีกษาชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ tew.kamolchanok@gmail.com
ประเภทข่าว ภาพข่าวกิจกรรมสพม5
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พ, 26/06/2019 - 16:01
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1977 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/1846.html