ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสถานศึกษา ปปส.ภาค ๑

สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๑ จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสถานศึกษา ปปส.ภาค ๑ เพื่อให้มีทิศทางในการดำเนินการสอดรับกับแผนงานป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ปี ๒๕๖๒  และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน และสร้างเครือข่ายศูนย์อำนวยการประสานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับภาค ระหว่างวันที่ ๒ - ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ  ไร่พฤษาวัลเลย์ อ.มวกวเหล็ก จ.สระบุรี  ซึ่ง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  ได้คัดเลือกบุคลากรในสังกัดจากสถานศึกษาทั้ง ๔ จังหวัด ๆ ละ ๕ คน รวม ๒๐ คน ไปร่วมประชุมครั้งนี้ 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

เอกสารการนำเสนอโครงการขยะ
17/ส.ค./20
admin อ่าน [1386] ครั้ง
การจัดการความเครียด
08/ก.ค./20
admin อ่าน [1262] ครั้ง
คู่มือทักษะชีวิต
25/มิ.ย./20
admin อ่าน [1638] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
kamolchanok
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 25/06/2019 - 14:15
ชื่อ กมลชนก ศรีภักดี
ตำแหน่ง นักวิชาการศีกษาชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ tew.kamolchanok@gmail.com
ประเภทข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข่าวจาก ศรีสโมสรวิทยา
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ส, 18/05/2019 - 14:35
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 1378 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/1829.html