โรงเรียนปิยะบุตร์ประกาศสอบราคาซื้อ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนปิยะบุตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๕๔ รายการ (ตามไฟล์แนบ)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องงานสารบรรณ อาคารสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนปิยะบุตร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารงบประมาณฯ โรงเรียนปิยะบุตร์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องงานสารบรรณ อาคารสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนปิยะบุตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.piyabut.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๖๖๒ ๙๑๗๕ หรือ ๐๘ ๔๐๔๘ ๘๐๒๓ ในวันและเวลาราชการ

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปิยะบุตร์
ทั้งหมด 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
PB_Procure
บทบาทสมาชิก สมาชิกทั่วไป
เข้าใช้งานล่าสุด อา, 26/01/2020 - 17:48
ชื่อ งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนปิยะบุตร์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด ปิยะบุตร์
อีเมล์ thoth_army@hotmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-รับสมัครพนักงานของรัฐ
ข่าวจาก ปิยะบุตร์
Tags ปิยะบุตร์, สอบราคา, หนังสือเรียน
วันที่ส่งข่าว ส, 18/02/2017 - 19:49
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 3448 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/1308.html