สพม.5 ปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ดร.มณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญานันต์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร ในสังกัด ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ในวันพระประจำสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร เป็นการปลุกจิตสำนึกตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ข้อ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้บุคลากรมีศีล สมาธิ สติปัญญา ในการปฏิบัติงานตามค่านิยมองค์กร "มีสติบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม" ณ ห้องประชุมประทุมชาติ 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
bunyanut
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 02/10/2020 - 17:32
ชื่อ บุณยนุช ธรรมสอาด
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ bunyanut_th13@hotmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จ, 31/07/2017 - 04:48
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 3396 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/1251.html